Naše poslání

Klíč k prosperitě neleží zdaleka v rukou státu, ale především v rukou individuálních jedinců a jejich tvořivé síly.

Rádi bychom přispěli k rozvoji podnikatelského myšlení a dovedností podnikatelů.

Jsme přesvědčeni, že rozvoj podnikatelského myšlení a dovedností přispěje ke zvýšení prosperity naší planety.

Pokud se lidé začnou méně spoléhat na stát nebo zaměstnavatele a začnou více spoléhat na sebe a své schopnosti, snadněji v sobě probudí vnitřní tvůrčí sílu. V konečném důsledku budou samostatnější, sebevědomější  a svůj život budou mít pevněji v rukách. A k tomu chceme naší prací přispět.

Konfucius kdysi řekl:

„Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě. Abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině. Abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě. Abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci“.

Za společnost Expanzia Petr Podlešák