Efektivní práce se systémem Business Booster

Seminář zaměřený na práci se systémem Business Booster a databázový marketing, aneb jak s jeho pomocí budovat databázi vytvářet cílené reklamní kampaně.

Díky aktivní práci s obchodní databází můžete získávat snadněji nové obchodní příležitosti.

Databázový marketing je velmi efektivní cesta navazování nových obchodních partnerství a získávání více zakázek.

  • Proč budovat databázi a jaký je její potenciál
  • Jak získávat kontakty do databáze (zdroje dat, náměty)
  • Vkládání dat do databáze
  • Import kontaktů z CSV, Outlooku, Gmailu
  • Možnosti evidování kontaktních karet v databázi, třídění do skupin, štítkování
  • Hromadná editace dat
  • Vytváření cílových skupin a jednotlivé typy kampaní
  • Vytváření cílených kampaní (dopisy, emaily, e-pohlednice, pohlednice, e-zpravodaje)
  • Automatizované nastavení kampaní

Doba trvání

Půl denní seminář od 9 do 13 hodin

Cena

800,- Kč + DPH

Lektor: Petr Podlešák